Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Transgraniczność

Jest to sytuacja występowania jakiegoś zjawiska o charakterze prawnym, gospodarczym czy społecznym na obszarach należących co najmniej do dwóch państw, które z sobą bezpośrednio sąsiadują. Pojęcie transgraniczności może dotyczyć takich kwestii jak systemy bezpieczeństwa, parki narodowe czy też organizacja festiwali kulturalnych. Przykładem inicjatywy transgranicznej jest np. Tatrzański Park Narodowy, który leżąc na obszarze dwóch państw i posiadając dwie autonomiczne struktury organizacyjne, stanowi próbę ochrony przyrody opartą na wzajemnej współpracy. Każdy z podmiotów zachowuje jednak swoją własną politykę na danym obszarze.