Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Traktaty rzymskie

Jest to nazwa historyczna umów założycielskich dwóch organizacji międzynarodowych – Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Podpisano je w Rzymie 25 marca 1957 przez kraje członkowskie powstałej w roku 1952 (data wejścia w życie traktatu paryskiego) EWWiS: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy. W przeciwieństwie do traktatu paryskiego, traktaty rzymskie zawarto bez określania daty ich obowiązywania. Na ich podstawie rozpoczął się proces tworzenia wspólnego rynku w gospodarce oraz systemu kontrolowania rozwoju i obrotu technologiami atomowymi. Oba traktaty weszły w życie 1 stycznia 1958. Istotniejszy w swoich skutkach traktat o EWG miał się przyczynić do zacieśniania współpracy gospodarczej i ekonomicznej poprzez cały zespół czynników: zlikwidowanie ceł w obrocie wewnętrznym, stworzenie jednakowych stawek dla towarów z krajów trzecich, nie będących sygnatariuszami traktatów, wprowadzenie rozwiązań umożliwiających swobodny przepływ towarów, pracowników, usług i kapitału. Organizacje powstałe w oparciu o traktaty rzymskie oraz traktat paryski stanowiły fundament pod utworzenie Unii Europejskiej.