Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Traktat

Jest to jedno ze źródeł prawa międzynarodowego, regulujące między państwami kwestie polityczne, gospodarcze i militarne, stanowiące podstawę do wzajemnych zobowiązań państw – sygnatariuszy. Traktat jest formą umowy międzynarodowej o najwyższej randze, a zatem wymagającą ratyfikacji. W efekcie jego podpisania powstaje najczęściej jeden z dwóch skutków: albo powstaje jakaś nowa organizacja o charakterze politycznym, gospodarczym bądź militarnym, albo utworzone zostaje dla organizacji już istniejącej jakieś nowe prawo, mające charakter zasad naczelnych. Przykładem pierwszego rozwiązania jest traktat paryski (powołanie do życia EWWiS) oraz traktaty rzymskie (powołanie do życia Euratomu i EWG), drugiego zaś wszystkie z traktatów zmieniających funkcjonowanie wspólnot europejskich (np. fuzyjny) a później (od czasów traktatu z Maastricht) także Unii Europejskiej (np. traktaty amsterdamski i nicejski).