Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Traktat z Maastricht

Umowa międzynarodowa oficjalnie nazywana traktatem o Unii Europejskiej, zawarta przez dwanaście państw członkowskich trzech wspólnot europejskich (EWG, EWWiS oraz Euratomu) w Maastricht w Holandii w dniach 9-10 grudnia 1991. Postanowienia umowy powoływały do życia Unię Europejską opartą na trzech filarach. Do kluczowych rozwiązań urzeczywistnionych mocą zapisów traktatu z Maastricht było m.in. wprowadzenie wspólnej waluty, zacieśnienie współpracy w zakresie polityki skierowanej na zewnątrz wspólnoty oraz polityki bezpieczeństwa, rozwój współpracy w zakresie sądownictwa i polityki wewnętrznej, a także podniesienie statusu Parlamentu Europejskiego przez przyznanie mu nowych uprawnień. Dodatkowo wprowadzono obywatelstwo Unii oraz utworzono nową instytucję zwaną Komitetem Regionów.