Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Traktat paryski

Umowa zawarta na 50 lat pomiędzy Republiką Federalną Niemiec, Francją, Belgią, Holandią, Luksemburgiem i Włochami w Paryżu 18 kwietnia 1951. Weszła w życie w lipcu 1952. Na mocy tej umowy powołano do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali – pierwszą z trzech organizacji, które stały się fundamentem Unii Europejskiej. Głównymi założeniami traktatu było utworzenie wspólnego rynku węgla, stali, rudy żelaza i złomu (a zatem surowców w tamtym okresie szczególnie ważnych), stworzenie stałych warunków dostępu do tych produktów oraz rozwój gospodarczy w oparciu o wspólny rynek. Celem politycznym miało być stworzenie właściwych okoliczności dla umacniania życzliwej współpracy, a co za tym idzie trwałego pokoju w Europie.

W ramach EWWiS powołano Wysoką Władzę (organ wykonawczy) i Wspólne Zgromadzenie (organ kontrolny) – ponadpaństwowe instytucje mające służyć realizacji postanowień traktatu. Godną odnotowania kwestię jest to, iż traktat paryski był ideowym dzieckiem ówczesnego ministra spraw zagranicznych Francji – Roberta Schumana. Traktat wygasł 23 lipca 2002, zaś cele są realizowane przez instytucje UE.