Traktat o fuzji

Jego pełna nazwa brzmi: Traktat ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich; podpisane 8 kwietnia 1965 r. porozumienie wszystkich członków trzech Wspólnot Europejskich, dzięki któremu doszło w roku 1967 do połączenia struktur administracyjnych EWWiS, EWG i Euratomu. Efektem tego było powstanie jednej Rady Ministrów (jej rolę pełni obecnie Rada Unii Europejskiej) oraz Komisji Europejskiej powstałej z Wysokiej Władzy EWWiS oraz Komisji EWG i Euratomu. Tym sposobem nastąpiło ujednolicenie instytucjonalne trzech wspólnot, a przy okazji obniżenie ponoszonych na administrację kosztów (zmniejszenie ilości instytucji).

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych