Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Traktat konstytucyjny

Opracowana przez powołany specjalnie na tą okazję Konwent Unii Europejskiej umowa międzynarodowa podpisana na spotkaniu w Rzymie 29 października 2004. Liczący 278 stron dokument miał wyznaczać nowe cele przed Unią Europejską, gdyż tworzył z niej formę superpaństwa, wzmacniając rolę władzy unijnej wobec dotychczasowych państw członkowskich (utworzenie unijnych sił zbrojnych czy unijnego prezydenta). Ostatecznie dokument został odrzucony nie uzyskując we Francji i w Holandii zgody na ratyfikację (odrzucone w referendach).