Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Traktat amsterdamski

Nazwą tą określa się umowę międzynarodową podpisaną 2 października 1997 roku w Amsterdamie, której rolą była rewizja rozwiązań prawnych powstałych w oparciu o traktat z Maastricht, stąd też jego oficjalna nazwa brzmi: Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty. W założeniach traktat miał dostosować unijne prawo do przyszłego poszerzenia na wschód, a także zbliżyć Unię do obywateli.

Istnieje kilka kluczowych kwestii, w ramach których traktat amsterdamski dokonywał zmian. Po pierwsze (1) wprowadzał uproszczenia w zakresie podejmowania decyzji i zwiększał ilość działań, dla których Rada Unii Europejskiej miała stosować większość kwalifikowaną w miejsce jednomyślności; przykładowo dotyczyło to kwestii równości szans, zatrudnienia oraz zdrowia publicznego. Po drugie (2) Zwiększył kompetencje legislacyjne Parlamentu Europejskiego poprzez dodanie obszarów wspólnego podejmowania decyzji z Radą Unii Europejskiej. I po trzecie (3) złożył w ręce PE uprawnienie do ostatecznego zatwierdzania Przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Traktat dokonał także zmian w zakresie funkcjonowania Unii na arenie międzynarodowej tworząc stanowisko wysokiego przedstawiciela UE ds. polityki zagranicznej. Usprawniał także mechanizm podejmowania decyzji w kwestii polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa, wprowadzając tzw. “konstruktywne wstrzymanie się”; była to sytuacja braku zgody któregoś z państw Unii nie blokowała możliwości podjęcia decyzji (co do tej pory wymagało jednomyślności).Traktat amsterdamski włączał do systemu prawnego UE porozumienie z Schengen, które od czasu jego podpisania było porozumieniem międzyrządowym.