Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Traktat akcesyjny

Zwany inaczej traktatem ateńskim lub traktatem adhezyjnym (od słowa adhezja oznaczającego połączenie). Jest to umowa międzynarodowa, której postanowienia wypracowano w czasie spotkania w Kopenhadze w grudniu 2002 r., a którą podpisano 16 kwietnia 2003 r. w Atenach pomiędzy 15 państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a 10 państwami kandydującymi (Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami). W przypadku Cypru umowa odnosiła się jedynie do południowej części wyspy.

Treścią traktatu były warunki, na których miał dokonać się proces przyłączenia nowych członków do Unii Europejskiej. Jego treść w kwietniu 2003 r. została zaakceptowana przez Parlament Europejski, który wyraził zgodę na jej podpisanie, a w tym samym miesiącu uzyskała akceptację Rady Unii Europejskiej.

Na skutek przyjęcia traktatu dotychczasowy dorobek prawny Unii Europejskiej stał się częścią systemów prawa poszczególnych państw. Oznaczało to – po spełnieniu dodatkowych wymagań – dostępu do strefy Schengen oraz Unii Gospodarczo-Walutowej. Dodatkowo skutkował on faktem, iż nowi członkowie otrzymali prawo członkostwa we wspólnych instytucjach europejskich. Określał też tzw. okresy przejściowe, w czasie których obywatelom krajów wstępujących nie przysługiwała pełna swoboda podejmowania pracy w wybranych krajach wspólnoty.