Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Totalitaryzm

Jest to jeden z reżimów politycznych, charakteryzujący się całkowitym uprzedmiotowieniem danego społeczeństwa i zaprowadzeniem rządów terroru. Władza w swoich działaniach opiera się na realizacji określonej ideologii, która staje się celem nadrzędnym. Istnieje system jednopartyjny, całkowicie likwidujący nie tylko możliwość funkcjonowania legalnej opozycji, ale nawet myślenia odmiennego od tego, jakiego oczekuje władza.

Totalitaryzm przejawia się tym, iż chce kontrolować każdą sferę życia jednostek, w tym także ich życie prywatne. Służy temu rozbudowany aparat terroru: tajna policja, inwigilacja, donosicielstwo. W społeczeństwie nie ma miejsca dla osób odmiennie myślących.

Cechą, która wyróżnia totalitaryzm jest kult jednostki – wodza, który nabiera w tym systemie cech niemal boskich, proroczych. Jest „ojcem” narodu. Władza w takim ustroju realizuje swoje postulaty w sposób całkowicie arbitralny, co sprawia, iż w reżimie tym nagminnie łamane są prawa człowieka.