Testator

Jest to osoba sporządzająca testament w celu wskazania sposobów, w jakich rozporządzony zostanie jej majątek w przypadku jej śmierci. Testator może wyrazić go na piśmie, sporządzając własnoręcznie, bądź w obecności (za pośrednictwem) notariusza. W szczególnych okolicznościach może zostać sporządzony ustnie.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych