Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Testator

Jest to osoba sporządzająca testament w celu wskazania sposobów, w jakich rozporządzony zostanie jej majątek w przypadku jej śmierci. Testator może wyrazić go na piśmie, sporządzając własnoręcznie, bądź w obecności (za pośrednictwem) notariusza. W szczególnych okolicznościach może zostać sporządzony ustnie.