Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Testament

Jest to oświadczenie woli określające sposób rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci. Jego cechą charakterystyczną jest to, iż nabiera mocy prawnej dopiero w chwili śmierci sporządzającej testament (testatora), co oznacza, iż do tego czasu jest on niejako w stanie „uśpienia”. Testator może go zatem do tego czasu dowolnie zmieniać, zgodnie z preferencjami wyrażanymi własnym oświadczeniem woli. Najczęściej testament sporządzany jest na piśmie, własnoręcznie przez osobę określającą pośmiertne przeznaczenie swojego majątku. Może być także sporządzony w obecności (czy też raczej przez) notariusza, co daje dokumentowi w przypadku pośmiertnego sporu o majątek wiarygodności i prawnej jednoznaczności. W szczególnych okolicznościach dopuszcza się także formę ustną testamentu (np. w przypadku jakiejś katastrofy, gdzie nie ma szans na przeżycie – istnieje możliwość wygłoszenia oświadczenia woli ustnie wobec świadków).