Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Terroryzm

Jest to pojęcie pochodzące od łacińskiego słowa terror, oznaczającego strach, grozę. Współcześnie odnosi się ono do umotywowanego ideologicznie, planowanego i skierowanego w głównej mierze przeciwko ludności cywilnej działania, polegającego na niszczeniu jej poczucia bezpieczeństwa i zabijaniu jej członków. Terroryzm ma na celu wywieranie nacisku na rządy poszczególnych państw i wymuszenie określonych decyzji i działań (wypuszczenie z więzień terrorystów, zmiany polityczne i terytorialne, wycofanie wojsk). Cechami charakterystycznymi terroryzmu są m.in.: pochwała przemocy jako najskuteczniejszej formy walki politycznej, okrucieństwo i brak skrupułów moralnych w realizowanych działaniach, wzbudzenie silnego i powszechnego poczucia zagrożenia oraz uzyskanie rozgłosu w mediach.

Z racji motywów, jakimi kierują się organizacje terrorystyczne, możemy podzielić je na separatystyczno – nacjonalistyczne (dążące do oderwania określonych terytoriów od danego państwa i przyłączenia go do innego, albo przyznania mu odrębnej suwerenności – ETA, IRA), religijne (podejmujące działania motywowane nienawiścią do wyznawców innych religii – Al-Kaida), tzw. ugrupowania “czystej ideologii” (ultraprawicowe bądź skrajnie lewicowe dążące do realizacji głoszonych przez siebie skrajnych społecznie i politycznie haseł – RAF). Możliwy jest też inny podział, a mianowicie na organizacje rewolucyjne (ich celem jest obalenie panującego reżimu politycznego), subrewolucyjne (ich celem jest wymuszenie ustępstw politycznych) oraz parapolityczne (dążą do zrealizowania celów w wąskim zakresie).

Do najważniejszych organizacji terrorystycznych możemy zaliczyć m.in. IRA – Irlandzką Armię Republikańską (działająca na terenie Irlandii Północnej, powstała jako zbrojne ramię partii Sinn Fein, mająca charakter separatystyczny, dążący do oderwania Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii i połączeniu jej z Irlandią), RAF – Frakcja Czerwonej Armii (powstała w Niemczech, mająca charakter skrajnie lewicowy, wyrażająca swoje oburzenie przeciwko kapitalizmowi i imperializmowi amerykańskiemu), HAMAS (organizacja powstała w Palestynie w roku 1987, działająca na terenie Libanu i Autonomii Palestyńskiej, mająca charakter separatystyczny i fundamentalistyczny, której celem jest utworzenia niepodległej islamskiej republiki Palestyny, usunięcie z niej Żydów oraz likwidacja państwa Izrael), Al–Kaida (organizacja założona w roku 1988 przez Osamę bin Ladena, mająca swoją siedzibę w Afganistanie, stanowiąca wyraz fundamentalizmu religijnego, uznająca świat zachodni za swojego przeciwnika) oraz ETA – Kraj Basków i Wolność (powołana do życia w roku 1959 w Hiszpanii, mająca charakter separatystyczny, dążący do oddzielenia kraju Basków od Hiszpanii i utworzeniu z niego suwerennego państwa).