Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Szowinizm

Postawa, którą w odniesieniu do kryterium narodowego można określić jako skrajny przykład nacjonalizmu. Jego rodowód wywodzi się od nazwiska francuskiego oficera, Chauvina, który był napoleońskim żołnierzem, posiadającym całkowicie bezkrytyczny stosunek do swojego wodza. Charakteryzuje się takim właśnie stosunkiem wobec własnego narodu, połączonym z postawą wrogości i brakiem tolerancji dla przedstawicieli innych narodów.

Szowinizm jest jednak poglądem, który obecnie ma o wiele szersze zastosowanie niż tylko to związane z narodem. W szerszym rozumieniu jest to bowiem każda forma bezkrytycznego patrzenia na swoją własną grupę, rasę czy płeć i pomniejszanie znaczenia grup, ras i płci odmiennych. Przykładem jest choćby określenie tzw. męskiego szowinizmu. W ujęciu feministycznym cała historia ludzkości jest historią mężczyzn. Przez wieki tylko wyjątkowo silne kobiety potrafiły uzyskać pozycję normalnie im niedostępną. Stąd też przekonanie, iż przez cały ten okres kobiety stanowiły obywateli drugiej kategorii. Spór o feminizm rodzi jednak wiele pytań. Z jednej strony faktem jest, iż przegląd ludzkiej historii to do pewnego momentu niemal same męskie imiona. Do pewnego okresu niewiele kobiet pełniło rolę filozofów czy władców. Wyjątek stanowią niektórzy królowie (choćby polska Jadwiga) czy święci Kościoła rzymskiego (Katarzyna ze Sieny). Jednak pytanie czy należy tu mówić o męskim szowinizmie i czy nie jest to wyraz intelektualnego nadużycia? Szowinizm jest formą pogardy. A przecież trudno mówić o relacjach panujących między kobietami i mężczyznami w starożytnej czy średniowiecznej Europie jako W TYM sensie szowinistycznych. Fakt istnienia takiej, a nie innej organizacji społecznej ma wiele podstaw, które wynikają ze społecznie usankcjonowanych zwyczajów i społecznych okoliczności. Fakt oddzielania się kobiety i mężczyzny od pewnych ról wynika nie tylko ze zmian zachodzących w ludzkiej świadomości, ale także z rozwoju techniki. Kilkaset lat temu przypisanie pewnych ról do płci było koniecznością.

W ścisłym tego słowa znaczeniu szowinistami byli natomiast Karol Marks, Włodzimierz Lenin, Adolf Hitler czy Benito Mussolini, gdyż w przypadku każdego z nich mieliśmy do czynienia ze świadomym wyrażaniem pogardy wobec określonych grup społecznych i ras przy równoczesnym bezkrytycznym stosunkiem do grup przez siebie wychwalanych.