Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

System wyborczy

Jest to rozwiązanie będące konsekwencją funkcjonowania w danym państwie systemu przedstawicielskiego, zwanego inaczej systemem reprezentacji politycznej. W jego efekcie kształtuje się sytuacja sprawowania realnej władzy w państwie przez parlamentarną klasę polityczną, wybieraną przez społeczeństwo w wolnych i powszechnych wyborach. Wybory te realizowane są zaś w oparciu o zbiór określonych zasad, które dotyczą takich kwestii jak sposób ich przygotowania, przebiegu, ustalania końcowych wyników czy wreszcie metody w oparciu o którą dzielone są mandaty. I właśnie całokształt tych rozwiązań nazywamy systemem wyborczym.

Do systemu wyborczego obowiązującego w Polsce należy przede wszystkim zasada, iż wybory do Sejmu i Senatu mają odmienny charakter. Przedstawiciele niższej izby parlamentu wybierani są wedle reguły, iż przydział mandatów dla poszczególnych partii zależy od wielkości uzyskanych głosów. Głosujemy na kandydatów w poszczególnych okręgach, jednak głosy dla partii zliczane są w skali kraju. W podziale mandatów (który to proces realizowany jest w oparciu reguły proporcjonalności – tyle zdobyłeś procent miejsc, ile zdobyłeś procent głosów) ostatecznie biorą udział tylko te partie, które przekroczą próg wyborczy: 5 proc. dla partii startujących samodzielnie i 8 proc. dla koalicji wyborczych. Głosując więc na danego kandydata (nawet jeśli jest on bardzo popularny) nie mamy pewności czy zdobędzie mandat, gdyż o tym w pierwszej kolejności decyduje globalny wynik partii. Od tego zależy ilość przyznanych jej mandatów. Dopiero w dalszej kolejności liczy się indywidualny wynik wyborczy, przy czym decyduje wtedy ilość zdobytych głosów, a nie pozycja na liście wyborczej. W przypadku wyborów do Senatu obowiązują wybory większościowe realizowane w okręgach wielomandatowych. Oznacza to, iż z każdego okręgu może awansować określona dla niego ilość kandydatów, a mandaty zdobywają najlepsi bez względu na wynik samej partii. Konsekwencją jest to, iż nie stosuje się tutaj progów wyborczych.