Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

System prezydencki

Drugi – obok systemu parlamentarnego – system rządów, w którym pierwszoplanową rolę odgrywa głowa państwa. Naczelną cechą systemu prezydenckiego jest silne odseparowanie od siebie władzy wykonawczej i ustawodawczej, które w rozwiązaniu przyjętym w konstytucji Stanów Zjednoczonych (najbardziej klasycznej formie systemu prezydenckiego) ujęte jest w regule check and balance – hamulców i równowagi. Separacja władzy wykonawczej i ustawodawczej opiera się przy tym na trzech zasadach: niepołączalności jakiegokolwiek ze stanowisk w administracji federalnej i w Kongresie (w systemie parlamentarnym można łączyć funkcję członka parlamentu i rządu), braku odpowiedzialności politycznej prezydenta przed Kongresem oraz niemożliwości rozwiązania Kongresu przez prezydenta.