Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

System podwójnej większości

System głosowania w Radzie Unii Europejskiej polegający na tym, iż do przegłosowania jakiejkolwiek sprawy potrzeba co najmniej 55 proc. państw członkowskich (ale w liczbie minimum 15) i reprezentujących co najmniej 65 proc. obywateli Unii Europejskiej. W tym systemie do zablokowania jakiejś kwestii potrzeba udziału co najmniej 45 proc. państw lub 35 proc. ludności zamieszkującej co najmniej cztery państwa członkowskie Unii.