Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Światowa Organizacja Zdrowia

World Health Organization, WHO. Jest to utworzona w roku 1945 jedna z kilku wyspecjalizowanych organizacji działających w ramach ONZ, której celem jest podejmowania działań na rzecz ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych (w tym przeciwdziałania pandemiom) mających zasięg regionalny lub globalny, a także przeznaczania funduszy na prowadzenie działań profilaktycznych i edukacji w tym względzie – głównie w krajach o niskim poziomie rozwoju. Najszerszą działalność organizacja prowadzi w Afryce, gdzie głównym przedmiotem działania jest przeciwdziałanie rozwojowi HIV/AIDS oraz innych niebezpiecznych chorób takich jak malaria, gruźlica, dżuma i cholera. Zadanie to realizuje się poprzez akcje edukacyjne i profilaktykę (rozdawnictwo prezerwatyw – AIDS) oraz masowe szczepienia (pozostałe choroby). Siedziba organizacji znajduje się w Genewie.