Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Światowa Organizacja Handlu

WTO, World Trade Organization. Istniejąca od 1995 roku organizacja międzynarodowa, której celem jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, obniżanie opłat celnych oraz przestrzeganie praw własności intelektualnej. Jej siedzibą jest Genewa. Dodatkowo do zadań organizacji przynależy rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej. Obecnie organizacja liczy 149 członków; w gronie tym znajduje się także Polska, która jest jednym z państw założycielskich organizacji— umowa w tej sprawie została ratyfikowana w 1995 r.