Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Światopogląd

Pojęcie odnoszące się do całościowego zespołu przekonań danej osoby na temat świata fizykalnego i społecznego. Stanowi podstawę do wyrażanych w życiu społecznym i politycznym szczegółowych poglądów wartościujących. Światopogląd to zatem skomplikowany zespół treści tworzących integralną część ludzkiej osoby i przyjmowanych przez nią postaw. Stanowi nierozłączny element ludzkiej tożsamości. Jeśli odwołuje się do twierdzenia, iż jedyne co istnieje to materia, mówi się wtedy o światopoglądzie materialistycznym. Jeśli bazuje na przekonaniach odwołujących się do istnienia świata duchowego, którego zwieńczeniem może być istnienie osobowego Boga, mówimy o światopoglądzie fideistycznym (od łacińskiego słowa fides – czyli wiara). Światopogląd obejmuje jednak bardzo różnorodne treści, z których największą część stanowią przekonania o naturze samego ludzkiego życia, jego rozumności i fundamentach aksjologicznych, na jakich się opiera.