Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Świadek koronny

Rozwiązanie prawne wykorzystywane często jako forma uzyskania dostępu do danych obciążających członków zorganizowanej grupy przestępczej. Niejednokrotnie jest bowiem tak, iż solidarność grupowa grup przestępczych zamyka usta poszczególnym ich członkom. Szuka się wtedy sposobów na przełamanie takiej sytuacji, czemu służy właśnie m .in. instytucja świadka koronnego.

Oględnie rzecz ujmując jest to szczególnego rodzaju uprawnienie przyznawane osobie oskarżonej o popełnienie czynu przestępczego, która zgodziła się zeznawać w zamian za odstąpienie od wymierzenia na niej kary. Jeżeli osoba posiada niewystarczające informacje do pełnego skazania grupy w której działał, może otrzymać status tzw. małego świadka koronnego – wtedy w zamian za współpracę sąd postanawia o znaczącym złagodzeniu kary.

Szczególnym elementem tego rozwiązania jest to, iż osoba będąca świadkiem koronnym nie ma prawa do utajnienia swojej tożsamości. Nie posiada także prawa do odmowy zeznań, ani uchylania się od odpowiedzi. Jeżeli przyjmie taką linię postępowania automatycznie traci swój szczególny status. Konsekwencją pełnej współpracy świadka z sądem jest fakt, iż wszystkie czyny o charakterze przestępczym, jakie zostały przez niego popełnione, na podstawie decyzji prokuratury zostają umorzone.