Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Świadek incognito

W przypadkach kiedy zachodzi uzasadniona obawa zagrożenia życia, zdrowia, wolności bądź mienia osoby występującej w roli świadka przestępstwa, (a czasami także osób mu bliskich – co ma charakter zastraszania bądź zemsty) sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, mogą wydać decyzję o ukryciu tożsamości świadka dla opinii publicznej. W przypadku posiedzenia sądu, w którym bierze udział świadek incognito, na sali posiedzeń nie mogą przebywać strony, zaś cały bieg posiedzenia objęty jest tajemnicą państwową. Nawet obrońca osoby oskarżonej może korzystać z protokołu jedynie w zakresie, który uniemożliwia ujawnienie tożsamości świadka.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność świadek może zostać przesłuchany przez prokuratora oraz sąd, także w miejscu i w sposób uniemożliwiający ujawnienie jego tożsamości. Może się także odbyć poza budynkiem sądu; wtedy do jego przesłuchania wyznaczany jest ze składu sędziowskiego jeden sędzia.