Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Subwencja ogólna

Jest to zespół środków finansowych przekazywanych przez budżet państwa poszczególnym samorządom proporcjonalnie do przysługujących im zadań. Są to zatem źródła finansowania wynikające z faktu, iż organy samorządowe przejęły część zadań należących do władzy publicznej. Subwencja jest zatem efektem rozdzielania pieniędzy publicznych, z którego Rada Ministrów nie może się wycofać. Podział tych pieniędzy i przekazanie ich samorządom jest konsekwencją samego istnienia decentralizacji władzy. Każda jednostka samorządowa bierze udział w podziale tych środków, otrzymując należną im część.