Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Styczność społeczna

Jest to moment, w którym – najprościej mówiąc – pomiędzy co najmniej dwoma osobami dokonuje się jakakolwiek forma kontaktu, dynamiczna sekwencja działań mająca charakter bezpośredni lub pośredni. Między jednostkami doszło więc do przebywania we wspólnej przestrzeni umożliwiającej wzajemną reakcję, nastąpiło ich zainteresowanie sobą (przynajmniej jednostronne), a teraz dochodzi między nimi do kontaktu. Styczność społeczna to zatem wykonany przez co najmniej jedną ze stron gest, taki jak rozmowa, wysłanie kwiatów, zaczepienie na ulicy, napisanie postu na forum internetowym itp. Może mieć różnoraki charakter. Po pierwsze publiczny bądź prywatny. Ten pierwszy realizuje się w sytuacji, gdy do kontaktu dochodzi w przestrzeni publicznej, a co najmniej jedna z osób nie tyle reprezentuje siebie, ile pełnioną przez siebie rolę (urzędnika, sprzedawcy, kierowcy itp.). Ten drugi gdy realizowany jest poza przestrzenią publiczną. Następnie może mieć charakter osobowy bądź rzeczowy. Ten pierwszy występuje w sytuacji, w której zainteresowanie drugą osobą i kontakt z nią nastąpiły ze względu na nią samą. Ten drugi w przypadku, gdy osoba ta stanowi jedynie element pozwalający rozwiązać jakiś problem (pożyczenie książki, prośba o pomoc, dokonanie zakupu). Po trzecie styczność społeczna może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. A zatem może dokonać się poprzez fizyczny kontakt osób, bądź też za pośrednictwem jakiegoś medium (telefon, list, internet). Czwartym typem styczności społecznej jest jej podział na trwały bądź przelotny charakter. Ten pierwszy ma miejsce incydentalnie, najczęściej jednorazowo, bądź w zupełnie przypadkowych, nieregularnych odstępach czasu. Ten drugi może powtarzać się wielokrotnie – np. kupowanie gazety codziennie w tym samym kiosku. I wreszcie styczność społeczna może mieć charakter oddziaływania bądź działania. Ta pierwsza jest jednokierunkowa (czytanie książki bądź oglądanie programu telewizyjnego), druga zaś ma charakter wzajemny.