Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Styczność psychiczna

Jest to sytuacja, do której dochodzi wówczas, kiedy w umyśle jednej osoby następuje zainteresowanie drugą osobą, jej cechami lub tym, co w jakiś sposób od niej zależy. Polega na świadomości istnienia danej osoby i przynależnych jej cech. Może mieć charakter jednostronny (kiedy tylko jedna z osób zauważy istnienie drugiej) lub wzajemny. W zakresie przestrzeni może być bezpośrednia (dochodzi do realnej obecności w świecie fizycznym) lub pośrednia (np. przez internet – jakaś osoba na serwisie społecznościowym dotyczącym podróżowania zainteresowała się zdjęciami jednego z uczestników).