Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Strona

Jest to nazwa prawna osoby fizycznej bądź osoby prawnej, uczestniczącej w postępowaniu sądowym. Strony w procesie cywilnym noszą nazwę powoda (strona wnosząca pozew i żądanie wdania rozstrzygnięcia) oraz pozwanego (strona która wskazywana jest przez powoda jako nie dotrzymująca jakiegoś elementu umowy). W procesie karnym strony noszą miano oskarżonego i poszkodowanego.