Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Strefa wolnego handlu

Pojęcie to odnosi się do obszaru obejmującego co najmniej dwa państwa, które zdecydowały się znieść we wzajemnej wymianie handlowej opłaty celne. Założenie z jakiego wychodzi się przy kształtowaniu takiej polityki ma korzenie liberalne; otóż uważa się, iż w ten sposób otwiera się na siebie swoje rynki, a w konsekwencji zwiększa wymianę handlową. To z kolei prowadzi do rozwoju gospodarki i wzrostu zamożności społeczeństwa.

Strefy wolnego handlu tworzy się najczęściej pomiędzy krajami bezpośrednio z sobą sąsiadującymi, które posiadają liczne powiązania gospodarcze. Stąd też ma to znaczący wpływ na ogólny bilans ich wymiany handlowej. Najsłynniejszym (i zarazem największym na świecie) rozwiązaniem mającym charakter strefy wolnego handlu jest NAFTA – Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu, w którym uczestniczą Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk.