Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Stratyfikacja społeczna

Jest to niezmiernie istotne pojęcie z dziedziny nauk społecznych, wręcz jedno z kluczowych pojęć odnoszących się do opisu określonego społeczeństwa. Oznacza ono uwarstwienie społeczne, a zatem występowanie szczególnego rodzaju podziałów wyodrębniających grupy ludzi posiadających podobny status społeczny. Stratyfikacja ukazuje nam zatem pewną strukturę społeczną w wymiarze makro, odnoszącą się do takich czynników jak bogactwo (zamożność), wykształcenie, prestiż oraz udział we władzy. Przyglądając się zatem poszczególnym jednostkom możemy przypisać im określoną wartość tych dóbr i wskazać te z nich, które charakteryzuje podobny stopień udziału w nich. W ten sposób wyróżniamy klasy społeczne oraz warstwy społeczne. Pojęcie klas odnosi się raczej do czasów historycznych i do takich społeczeństw jak społeczeństwo niewolnicze, stanowe czy kastowe. Pojęcie warstw odnosi się w sposób najbardziej właściwy do społeczeństw liberalnej demokracji, gdzie struktura nie ma charakteru podporządkowania, a jedynie zakresu pewnej zasobności materialnej (zamożność, wykształcenie) i niematerialnej (prestiż). Ostatecznie w wymiarze całościowym (makro) stratyfikacja tworzy pewien układ rangowy, w którym jedne warstwy są wobec drugich w relacji pionowej (wyżej – niżej), jednak nie sensie podporządkowania, a statusu społecznego.