Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej

ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Międzyrządowe porozumienie polityczno – gospodarcze zawarte 8 sierpnia 1967 roku w Bangkoku przez ministrów spraw zagranicznych Filipin, Indonezji, Malezji, Singapuru i Tajlandii. W kolejnych latach dołączyli do niego: Brunei (1984), Wietnam (1995), Laos i Birma (1997) oraz Kambodża (1999).

W deklaracji założycielskiej państwa członkowskie wskazywały, iż najważniejszymi celami porozumienia są dwa z nich; po pierwsze stworzenie jak najlepszych warunków dla wzrostu gospodarczego, postępu społecznego i rozwoju kulturowego w regionie oraz po drugie zbudowanie zaplecza dla rozwoju stabilności regionalnej. Od połowy lat 90-tych organizacja zdecydowała się na nawiązuje współpracy z partnerami w szerszym regionie Azji i Pacyfiku, którymi były Chiny, Japonia i Korea Południowa. Podjęto także rozmowy dla budowy strefy wolnego handlu; 29 listopada 2004 roku Chiny i ASEAN podpisały umowę zakładającą utworzenie do 2015 roku największej na świecie strefy tego rodzaju, w której mieszkałyby ponad 2 miliardy osób. W obrębie państw, z którym ASEAN prowadziło rozmowy o partnerstwie znalazły się Australia i Nowa Zelandią, USA, Kanada, a także Unia Europejska.