Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Stosunki międzynarodowe

Jest to całość wielopłaszczyznowych i wieloaspektowych zjawisk o charakterze politycznym, gospodarczym, a nierzadko też militarnym, mających wpływ na funkcjonowanie społeczności międzynarodowej. Stosunki międzynarodowe obejmują wszystkie podmioty i dotyczące ich zjawiska, które wywierające swoim istnieniem wpływ na kształtowanie się relacji między członkami społeczności międzynarodowej.