Stosunki międzynarodowe

Jest to całość wielopłaszczyznowych i wieloaspektowych zjawisk o charakterze politycznym, gospodarczym, a nierzadko też militarnym, mających wpływ na funkcjonowanie społeczności międzynarodowej. Stosunki międzynarodowe obejmują wszystkie podmioty i dotyczące ich zjawiska, które wywierające swoim istnieniem wpływ na kształtowanie się relacji między członkami społeczności międzynarodowej.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych