Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Stosunki cywilno – prawne

Jest to grupa stosunków społecznych regulowanych prawem cywilnym, których przedmiotem są kwestie zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe. Podmiotem stosunków cywilnoprawnych mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Ich cechą charakterystyczną jest to, iż wszystkie strony stosunku cywilno – prawnego są równorzędne wobec siebie, zaś sam w nim udział (w owym stosunku) jak i poszczególne jego cechy (zapisy) kształtowane są na zasadzie autonomii i dobrowolności.