Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Stosunek władzy

To inaczej stosunek nadrzędności i podporządkowania. Realizuje się pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami, które związane są wobec siebie określonymi prawami i obowiązkami. Stosunek władzy składa się zatem z trzech elementów: z podmiotu władzy (ten kto rządzi, kto wydaje decyzje, kto ma zdolność siłowego dyscyplinowania), z adresata władzy (ten, kto do określonych wytycznych musi się stosować) oraz ze sfery władzy (zakres życia społecznego w obrębie którego realizuje się relacja podmiotu i adresata władzy.