Stosunek prawny

Jest to regulowany mocą przymusu państwowego stosunek społeczny. Powstaje on w ten sposób, iż na mocy utworzonej przez organy państwowe normy, określonemu zachowaniu zostaje dodana sankcja zinstytucjonalizowana i państwowy przymus. A zatem w przypadku zachowania niezgodnego z normą, w ramach stosunku społecznego, w którym stosowana była do tej pory jedynie społeczna dezaprobata, zastosowane zostaną działania organów siłowych państwa (policji), a wymiar sprawiedliwości wyda werdykt i określi karę (sankcję).

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych