Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Status społeczny

Pojęcie ściśle związane z pojęciem pozycji społecznej i oznaczające pewną społeczną wartość jaka jest do niej przypisana bądź jaka wynika z posiadanych z tego tytułu korzyści. Status ma zatem charakter wartościujący i określa miejsce jednostki w strukturze rangowej danego społeczeństwa. Przy czym kluczowym elementem charakteryzującym status społeczny jest poziom życia określony przez takie czynniki jak wykształcenie, zamożność, prestiż oraz udział we władzy. Status może mieć charakter nabyty z urodzenia lub osiągnięty swoim własnym działaniem. Z tym pierwszym najczęściej mamy do czynienia w społeczeństwach feudalnych, z tym drugim w przypadku rozwiniętych społeczeństw o charakterze demokratycznym, gdzie istnieje o wiele większa otwartość nabycia określonego statusu poprzez własną pracę i wysiłek. Status społeczny jest jednym z podstawowych czynników, który przesądza o miejscu osoby w strukturze społecznej. Jego poziom może ulegać zmianom – szczególnie w społeczeństwach otwartych, takich jak na przykład społeczeństwa Zachodu.