Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Stadium

Pojęcie odnoszące się do określonego etapu rozwoju, w jakim znajduje się dane społeczeństwo. We wszystkich teoriach form organizacji społeczeństw pojęcie stadium odgrywa kluczową rolę – oznacza przedział czasowy, w którym dane społeczeństwo cechuje się jakąś istotną społecznie cechą (bądź kilkoma cechami), która pomimo ewentualnych modyfikacji wciąż w swoim zasadniczym elemencie jest taka sama. Przykładem jest społeczeństwo industrialne (przemysłowe), w którym technologia samej wytwórczości w różnych gałęziach przemysłu może się znacząco zmieniać, ale najistotniejszy fakt dominacji przemysłu w gospodarce pozostaje bez zmian. Podobnie okres agrarny – przez stulecia zmieniały się technologie produkcji rolnej, jednak to właśnie uprawa ziemi stanowiła główną gałąź gospodarki, zatrudniając większą część aktywnej zawodowo społeczności.