Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego handlu

CEFTA, Central European Free Trade Agreement. Jest to organizacja utworzona 21 grudnia 1992 r. w Krakowie pomiędzy rządami Czechosłowacji, Węgier i Polski, zakładająca w swoim najważniejszym celu rozwój współpracy gospodarczej. Kluczowym punktem porozumienia było znoszenie istniejących barier celnych i wyjście z kryzysu wymiany handlowej; skutków nowej sytuacji geopolitycznej, w której upadek Związku Radzieckiego i rozpad układu polityczno-gospodarczego państw komunistycznych zaowocował nową polityką celną. Państwa do tej pory zamknięte w szczelnym systemie powiązań, nakierowanych w dużej mierze na wymianę w ramach rynku RWPG, nagle straciły płynność dotychczasowej wymiany towarów i usług – co także poczuły ich rynki wewnętrzne poprzez drastyczny wzrost bezrobocia. Nawiązanie współpracy, której jednym z postulatów było dążenie do stworzenia wspólnego rynku, miało stanowić próbę ożywienia gospodarczego. Celem dodatkowym była także chęć współpracy w zakresie niwelowania gospodarczych różnic z państwami Unii Europejskiej.

W roku 2003 w skład porozumienia wchodziło w sumie osiem państw: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja (państwa założycielskie) oraz Słowenia, Rumunia, Bułgaria i Chorwacja. Jednak od tamtego czasu organizacja przeszła całkowitą metamorfozę członkowską – w roku 2004 na skutek wejścia do UE wystąpiły z niej Polska, Czechy, Węgry, Słowacja i Słowenia, a w roku 2007 Rumunia i Bułgaria. W międzyczasie w roku 2006 weszła Macedonia w 2006 roku. Jednak 19 grudnia 2006 roku w czasie szczytu premierów państw Europy Południowo – Wschodniej w Bukareszcie zawiązano nowe porozumienie CEFTA; w świetle jego postanowień członkami organizacji stały się będąca wcześniej Mołdawia, a także Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo (pod zarządem misji ONZ) oraz Serbia.