Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Środki przedprocesowe

W prawie cywilnym nazwą tą obejmujemy postępowanie, które powinno być zastosowane pomiędzy stronami sporu, dążącymi do jego rozwiązania bez udziału sądu. W przypadku niewystarczalności tych środków, sprawa skierowywana jest do sądu za pomocą pozwu.

Typowym przykładem postępowania przedprocesowego jest pismo skierowane do dłużnika wzywające go do zapłacenia należnego długu (np. kosztów związanych z jazdą bez ważnego biletu). Identycznie sprawa wygląda gdy spór toczy się pomiędzy dwoma osobami fizycznymi (np. zwłoka za płatności związane z najmem lokalu mieszkaniowego). Wtedy środkiem przedprocesowym jest sformułowane na piśmie wezwanie do uiszczenia określonych należności.