Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Środek karny

Jest to stosowana w prawie karnym dolegliwość, wymierzona przeciwko osobie łamiącej prawo (popełniającej przestępstwo bądź wykroczenie), mogąca być stosowana samodzielnie lub dodatkowo (wraz z karą). Stosowany jest jako narzędzie, które pełni dodatkową funkcję w zakresie prewencji, choć bywa także (w przypadkach, gdy nawet najmniejsza z kar stosowanych w prawie karnym jest zbyt surowa), iż może zostać zastosowany jako podstawowa dolegliwość. Środek karny jest także formą dodatkowego napiętnowania sprawcy w sytuacji, gdy w prawie polskim obowiązuje zasada, iż za dany czyn można zastosować tylko jedną karę.

Wymienianymi przez polski kodeks karny środkami karnymi są takie jak chociażby jak zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów, nawiązka, obowiązek naprawienia szkody, podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób oraz inne środki karne określone przez ustawę. Jeśli chodzi o zakaz prowadzenia pojazdów, to orzeka się go na czas od 6 miesięcy do 3 lat. Przepadek przedmiotów dotyczy narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły sprawcy do popełniania przestępstwa lub wykroczenia, bądź też zostały w jego efekcie nabyte. Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości orzeka się wyłącznie wtedy, gdy niesie to za sobą skutki wychowawcze.