Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Sprawstwo

Jest to jeden z rodzajów odpowiedzialności karnej czy też jeden z rodzajów form w jakiej może zostać popełnione przestępstwo. Polega na realizacji czyny zabronionego w postaci bezpośredniego zaangażowania – co jest przeciwieństwem podżegania czy pomocnictwa. Klasyczne sprawstwo występuje wtedy, gdy osoba działa w pojedynkę (osoba samodzielnie, bez niczyjej pomocy, dokonuje określonego czynu prawnie zabronionego, np. włamania).