Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Sprawstwo na polecenie

Jest to jedna z form, w jakiej można dokonać przestępstwa (czy też jeden z rodzajów odpowiedzialności karnej). Charakteryzuje się tym, iż sprawca dokonuje czynu w wyniku bycia w sytuacji zależności o charakterze podległości i otrzymuje od osoby przełożonej konkretne wytyczne (imperatywy) dotyczące popełnienia czynu. Przykładem może być dokonanie jakiejś formy przestępstwa podatkowego przez księgowego danej firmy wedle wskazówek i poleceń swojego szefa.