Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Sprawstwo kierownicze

Jest to jeden z rodzajów odpowiedzialności karnej (jeden ze sposobów popełnienia przestępstwa) wynikającej z kierowania czynem zabronionym popełnionym przez inną osobą bądź grupę osób. Osoba popełniająca sprawstwo kierownicze nie musi mieć bezpośredniego uczestnictwa w przestępstwie, a jedynie być ośrodkiem sterującym działaniami. Najczęściej ta forma popełniania przestępstw jest realizowana przez bossów zorganizowanych grup przestępczych, w których istnieje ścisły podział zadań i hierarchia relacji między członkami grupy.