Spór kompetencyjny

Jest to pojęcie odnoszące się do sytuacji, w której co najmniej dwie instytucje publiczne spierają się na temat tego, do kogo należy prawo realizacji określonych zadań. Spór może mieć trzy wymiary. Pierwszy, w którym prawo do realizacji określonych zadań przypisują sobie dwa organy władzy (instytucje). Drugi, w którym podmioty wskazywane jako uprawnione do realizacji uchylają się od wykonania zadania. I trzeci, gdy jeden podmiot (który jest właściwym adresatem realizacji) wskazuje na inny (który nie jest właściwy).

Spory kompetencyjne pomiędzy najwyższymi organami władzy rozstrzyga w Polsce Trybunał Konstytucyjny, na podstawie przepisu art. 189 Konstytucji RP. W przypadku organów samorządowych spory te rozstrzygają sądy.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych