Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Społeczność

Zbiorowość ludzka połączona ze sobą więzami przestrzennymi, zawodowymi lub związanymi z wykonywaniem jakiejś istotnej społecznie czynności. Stąd też możemy mówić o społeczności lokalnej (wiejskiej, miejskiej, wielkoosiedlowej), internetowej czy lekarskiej. Cechuje się pewnym zestawem wspólnych potrzeb i oczekiwań. W przeciwieństwie do społeczeństwa, społeczność stanowi tylko wycinek kontekstu społecznego, w którym przyszło żyć danej jednostce. Dla przykładu osoby zamieszkujące na osiedlach domków jednorodzinnych charakteryzują się określonym typem sąsiedztwa – innym niż sąsiedztwo blokowiskowe, jednak nie wyznacza to całości ich doświadczenia społecznego. Tym bowiem, co w stopniu ostatecznym wyznacza ów kontekst jest system prawny oraz język urzędowy.