Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Społeczeństwo zamknięte

Typ społeczeństwa, w którym istnieją rozmaite ograniczenia o charakterze formalnym bądź nieformalnym, które uniemożliwiają swobodne przemieszczanie się jednostek w ramach istniejącej struktury społecznej. Przykładem ograniczeń formalnych może być system prawny, edukacyjny, panujący ustrój czy dominujący typ gospodarki, zaś nieformalnych określone zwyczaje, rozwarstwienie społeczne czy też patologie panujące systemu społecznego (oligarchizacja życia publicznego). Im społeczeństwo mniej ruchliwe społecznie, tym większa zamkniętość. Skrajnym przykładem takiego społeczeństwa jest system kastowy (moment urodzenia decyduje o miejscu, w jakim człowiek będzie znajdował się przez całe swoje życie i w którym także umrze) bądź feudalny (podział na stany, w obrębie których człowiek rodzi się, pracuje i umiera z bardzo ograniczoną szansą na zmianę swojego statusu).