Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Sondaż

Jest to bardzo ściśle określona technika badania nastrojów i opinii występujących wśród członków danego społeczeństwa. Może odbywać się na kilka sposobów, z których najpopularniejszymi formami są dwie z nich: sondaż ankietowy (wypełnianie anonimowych formularzy z rozmaitymi pytaniami) i telefoniczny. W obu przypadkach celem jest zgromadzenie informacji, jakie na istotne społecznie kwestie posiada dane społeczeństwo. Na podstawie przeprowadzanych i upublicznianych sondaży poszczególne ugrupowania polityczne formułują swoje polityczne strategie, dostosowując się do panujących nastrojów. W tym bowiem tkwi sedno demokracji – znaleźć drogę do zaskarbienia sobie sympatii wyborców.

W Polsce istnieje kilka instytucji zajmujących się przeprowadzeniam sondaży, m.in. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), Ośrodek Badania Opinii Publicznej (OBOP), Pentor, czy Polska Grupa Badawcza (PGB). Na stronach CBOS-u można znaleźć wyniki regularnie realizowanych badań niekomercyjnych, jednak wiadomo, iż firmy sondażowe na co dzień zajmują się przede wszystkim badaniem rynku na potrzeby podmiotów biznesowych.