Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Socjaldemokracja

Jest to doktryna polityczna wywodząca się pierwotnie z ideologii socjalistycznej (marksistowskiej), negująca założenia komunizmu o konieczności rewolucji jako jedynej drodze do realizacji postulatu sprawiedliwego społeczeństwa. Socjaldemokracja akceptując zasady demokratycznego państwa prawa zachowała część postulatów socjalistycznych, zmierzając jednak do ich realizacji w sposób ewolucyjny i zgodny z zasadami państwa demokratycznego.

Podstawowym hasłem, które znajduje się w samym fundamencie myśli socjalistycznej jest równość, rozumiana przede wszystkim jako równość ekonomiczna. To ona – wedle socjaldemokratów – decyduje o właściwym skorzystaniu przez człowieka z jego przyrodzonych możliwości i talentów. Stąd partie socjaldemokratyczne postulują takie rozwiązania ustrojowo – gospodarcze jak podatek progresywny (im więcej zarabiasz, tym wyższy procent dochodu oddajesz państwu), interwencjonizm, rozbudowany system opieki socjalnej czy rozbudowany system praw pracowniczych. W ostatnich czasach ugrupowania socjaldemokratyczne włączyły w swoje programy walkę o prawa rozmaitych mniejszości, co ma być wyrazem likwidacji nierówności społecznych we wszystkich dziedzinach życia.