Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Segregacja

Jest to zjawisko polegające na oddzieleniu określonych grup ludzkich pod względem kryterium ekonomicznego, religijnego, etnicznego bądź rasowego i stworzeniu warunków życia, w których przebywają z sobą we wzajemnej izolacji. Segregacja wiąże się z dyskryminacją pewnej części społeczeństwa, gdyż niesie za sobą określone skutki społeczne w postaci ograniczenia praw i dostępu do pewnych warunków życia. Najbardziej znanym przykładem segregacji było istnienie żydowskich gett w czasie II wojny światowej oraz apartheid.

Segregacja stosowana jest także w państwach demokratycznych wobec imigrantów czasowych, od których nie oczekuje się jakichkolwiek form integracji. Okresowy charakter pobytu sprawia, iż ze strony państwa przyjmującego otrzymują jedynie określona pomoc socjalną, bez prawa uczestnictwa w życiu społecznym (zamieszkiwanie w specjalnych ośrodkach dla uchodźców).