Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Scena polityczna

To rozumiany nie tyle przestrzennie, ile symbolicznie obszar ścierania się interesów politycznych między funkcjonującymi w danym państwie partiami politycznymi. Głównym miejscem, gdzie kreuje się scena polityczna jest rzecz jasna parlament, szczególnie jeśli rozwiązaniem ustrojowym jest jedna z wersji systemu parlamentarnego (którykolwiek z jego rodzajów, np. parlamentarno-gabinetowy bądź kanclerski). Następnie jest nim rząd bądź – w przypadku systemu prezydenckiego i półprezydenckiego (jak we Francji czy Finlandii) osoba głowy państwa. Scena polityczna zatem to zespół wszystkich podmiotów, których działalność skupiona jest na zdobyciu lub utrzymaniu władzy, bądź też co najmniej na działalności podejmującej jej krytykę (np. w przypadku partii stale pozostających poza parlamentem trwale zmierzających do zdobycia mandatów, realizujących swój program i posiadających stały krąg zwolenników). To na niej dochodzi do wymiany idei, ścierania się poszczególnych programów politycznych i faworyzowanych przez poszczególne ugrupowania wizji. A ostatecznie do realizacji takiej a nie innej wizji polityki i kształtu życia społeczno-politycznego.