Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Samorząd zawodowy

Jest to forma organizacyjna zrzeszająca osoby fizyczne wykonujące określoną profesję, najczęściej wiążącą się ze szczególną odpowiedzialnością i kwalifikacjami. Cechą charakterystyczną samorządu zawodowego jest to, iż powoływany jest do życia mocą ustawy, co odróżnia go od samorządu gospodarczego. W języku publicystycznym utarło się mówić na samorządy zawodowe korporacjami.

Podstawą dla tworzenia samorządów zawodowych jest art. 17 Konstytucji RP, w którym stwierdza się: „W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów”. Konsekwencją takiego rozwiązania jest to, iż przynależność do samorządu wynika z mocy samego prawa (ex lege), nie zaś z oświadczenia woli. Same jednostki samorządowe, aby mogły reprezentować swoich członków, posiadają osobowość prawną.

Zadaniem samorządów zawodowych jest dbanie o jakość realizowanych usług i interesy swoich członków. Posiadają sądownictwo zawodowe, wewnętrzny regulamin, który obowiązuje członków samorządu, prowadzą działalność socjalną na rzecz swoich członków.

Często w publicznej dyskusji wskazuje się, iż istnienie samorządów przynosi skutki przeciwne do zamierzonych. Wedle krytyków tego rozwiązania wytwarza się w nich mechanizm broniący swoich członków przed napływem nowych jednostek, co ma chronić ich interesy. Takie postępowanie zmniejsza jednak konkurencję, co w efekcie znacząco podnosi ceny usług. Przykładami zawodów posiadających swoje samorządy są m.in. zawody: adwokatów, architektów, lekarzy , radców prawnych, sędziów i urbanistów.