Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Samorząd gospodarczy

Jest to forma organizacyjna przedsiębiorców działających w określonej branży, którzy zrzeszają się aby podejmować wspólne działania na rzecz poprawy jakości swoich usług oraz reprezentowania swoich interesów przed organami państwa i samorządu terytorialnego. Różnica między samorządem gospodarczym a zawodowym polega na tym, iż jest powoływana na skutek decyzji samych zainteresowanych i nie ma wobec nich żadnych uprawnień władczych. Członkowie samorządu działają jak klasyczne stowarzyszenie, a zatem kierują się zasadą dobrowolności i równości swoich członków.